Information
เด็กสตรีระนอง สพม.14 สุดเจ๋ง โชว์ผลงานเครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติเป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอประเทศสหรัฐอเมริกา
       +++++นางสาวยลฤดี ปิยะทัต และนายวัชรินทร์ นักร้อง นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง ) ได้รับคัดเลือก 2 ทีมสุดท้ายเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เ ทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อโครงงาน เครื่องคัดแยกขวดอัตโนมัติ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กทม. เพื่อนำเสนอโครงงานที่ประเทศสหรัสอเมริกาต่อไป
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน