Information
แสดงความยินดีกับ นางประทีป ชูแก้ว รับรางวัล OBEC AWARDS ระดับชาติ
       +++++ขอแสดงความยินดีกับ นางประทีป ชูแก้ว ครูโรงเรียนสตรีระนอง ได้รับโล่ เหรียญ เกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมอะเดรียติก พาเลซ กรุงเทพมหานคร
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน