Information
เด็กสตรีภูเก็ต สพม.14 เจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมัน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
       +++++นางสาวปิ่นมุก อ่องวิบูล นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง ) ได้รับคัดเลือกจากการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการ ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการภาษาเยอรมันระดับเอเซียแปซิฟิก “Asien Pazifik Deutsch Olympiade“ ณ เมืองโบโกร์ ประเทศอินโอนีเซีย
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน