Information
เด็กตะกั่วป่า “เสนานุกูล” รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” นางสาวสรัณชนก ผ่านเภา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2562 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยต่อไป เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน