Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นางสาวพิชญ์ศุภางค์ ศรีจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง แข่งขันร้องเพลงภาษาจีน และ นางสาวปุญญิศา นราดิษย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ในการแข่งขัน ทักษะภาษาจีนชิงถ้วยรางวัล สพฐ.ระดับภูมิภาค ภาคใต้ (ระดับประเทศ) โดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล ร่วมกับสถาบันขงจื๊อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันขงจื้อแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน