Information
เด็กท้ายเหมืองวิทยา คว้าเหรียญรางวัลแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลก
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สพม.14 คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันเรือพาย ในรายการ การแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่ 14 ( 14th IDBF WORLD DRAGON BOAT RACING CHAMPIONSHIPS 2019 ) ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่ นางสาวชนิดา เกาะเกตุและนางสาวพิยดา จงละเอียด คว้า 3 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน นางสาวนัญธิดา พวงบุบผา คว้า 4 เหรียญทอง นางสาวสุพาพร นะสังข์ คว้า 5 เหรียญทอง นางสาวอาทิตยา ศุภพันธ์ คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน นางสาวภัทราวดี ดาทอง คว้า 5 เหรียญทอง
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน