Information
ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ปี 2561
       +++++ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศผลนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ภูเก็ต เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน