Information
นายชนกันต์ บุญกิจ สุดยอดเด็กเก่งพิชัยรัตนาคาร คว้า 3 รางวัล
       นายชนกันต์ บุญกิจ นักเรียนโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร สุดยอดเด็กเก่ง คว้า 3 รางวัล คือ รับรางวัลเยาวชนคนเก่ง ด้านการศึกษาและวิชาการ รุ่นที่9/2562 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลที่สอง คือ รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพัน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล และล่าสุดที่เข้ารับรางวัล คือ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ โดยเข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
  นายชนกันต์ บุญกิจ บอกว่า รางวัลเยาวชนคนเก่ง เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจยิ่ง เนื่องจากเป็นรางวัลที่คัดเลือกเยาวชนทั่วทั้งประเทศไทย จังหวัดละ 1 คน ซึ่งตนเป็นตัวแทนของจังหวัดระนอง และเมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 ได้เข้าร่วมการสัมมนาเยาวชนคนเก่ง ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นโครงการภายใต้น้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เข้าเฝ้าและฉายพระรูปกับพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังสวนดุสิต สำหรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา การศึกษาและวิชาการ ประจำปี 2562 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายอำพน กิตติอำพัน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัล เป็นรางวัลที่ตนภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเด็กและเยาวชน สาขา การศึกษาและวิชาการในปีนี้ มีเพียงเยาวชน 3 คนเท่านั้นที่ผ่านการคัดเลือก และตนมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อย ๆ และเมื่อมีโอกาส จะกลับมาถ่ายทอดความรู้ ความสามารถของตนเองให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป ให้สมกับที่ได้รับโอกาสจากคุณครูและโรงเรียนที่รักยิ่งโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ส่วนรางวัลล่าสุด ที่ได้รับ คือ รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของการเป็นนักเรียน คงไม่มีสิ่งใดจะภูมิใจไปกว่าการได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้แม่ (นางผ่องศรี บุญกิจ) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
   นายชนกันต์ฯ ได้บอกถึงความรู้สึกว่า บนเส้นทางแห่งการพัฒนาทักษะความสามารถของตน ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่น มีหลายครั้งที่ผิดหวัง หลายครั้งที่พ่ายแพ้ หลายครั้งที่แข่งขันแล้วได้ยินแต่คำว่า ชมเชย หรือ รองชนะเลิศอันดับ 3 แต่สิ่งเหล่านี้ได้เป็นเครื่องผลักดันและบอกตนเองเสมอว่า “ความพ่ายแพ้ไม่ได้ทำให้ท้อถอย แต่ทำให้มีความหวังในอนาคต” จนในวันหนึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ ณ หอศิลป์พุทธะ กรุงเทพมหานคร ตนไม่เคยคิดว่า ตัวเองเป็นคนเก่ง แต่เป็นคนที่พร้อมจะพัฒนาตนเองตลอดเวลา เป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับเด็กทั่วไป แต่ด้วยความโชคดีของตนที่เกิดมาในครอบครัวที่แสนอบอุ่น สนับสนุนในทุก ๆ เรื่อง รู้สึกดีใจและภูมิใจในรางวัลนี้อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าพเจ้าแล้ว ยังคงเป็นสิ่งที่แทนการตอบแทนสิ่งที่ทุก ๆ คนคอยช่วยเหลือและเมตตามาเสมอ รางวัลนักเรียนพระราชทานสำหรับตนเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสถานศึกษา ศักยภาพของคณาจารย์ และการเลี้ยงดูจากครอบครัว เพราะหากไม่มีท่านทั้งหลาย “ชนกันต์” คนนี้คงไม่มีโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน