Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้าชนะเลิศแข่งขันละครฝรั่งเศส
       +++++ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ในการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมประจำปี ภาษาฝรั่งเศส สคฝท. ปี 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร โดยทีมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล ได้แก่ นายพรภวิษย์ ปัญญาไวย์ นายบูรพา สันดำ นายนันทวัฒน์ คงช่วย นางสาวซานียา สาเหล่ และนางสาวนาเดีย สาสังข์ ตัวแทนนักเรียนได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน