Information
เด็กสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลเพชรยอดมงกุฎ
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตคว้ารางวัลเพชรยอดมงกุฎ ได้แก่ นายชลากร เมธาลักษณ์ และนางสาวอินทิรา จิรัชตกุล ได้รับรางวัลชมเชย รอบเจียระไนเพชร ในการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่12 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา จากผู้ร่วมแข่งขันจำนวน 1,234 คน โดยรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน