Information
เด็กละอุ่นวิทยาคารรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกาญจนา ถานทะนิโย นักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร ได้รับคัดเลือกรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 เข้าคารวะนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อรับฟังโอวาท และรับโล่รางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน