คุณมีความพอใจเว็บไซต์ของเรามากแค่ไหน ?
  
 
 

สพม.14 ระดมความคิด วิเคราะห์ วิพากษ์ กิจกรรม โครงการ จัดทำแผนปฏิบัติการปี 63
       แนวทางในการดำเนินการจัดทำแผน เน้นให้ดำเนินการกิจกรรมที่จำเป็นต้องดำเนินการตามข้อกฎหมาย และเน้นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผลที่เกิดกับคุณภาพของผู้เรียนก่อน

ผอ.สพม.14 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิเจียร – วรรณี วานิช ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน”
       เพื่อ จัดให้มีทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน
 

สพม.14 จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 69
       มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ มีความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 
เด็กละอุ่นวิทยาคาร สพม.14 รับรางวัลนักพระราชทานโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ปี 2561
      เด็กหญิงปิยะนุช วงค์ทอง นักเรียนโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561
 
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
      ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาดา สัจจากุล นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรในฐานะเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562
 
 


    •    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.14   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สพม.14   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศยกเลิกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือก รางวัล"ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่17 พ.ศ.2563   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 'คุรุสดุดี' ประจำปี 2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ::ดาวน์โหลด::
    •    ประชาสัมพันธ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   ::ดาวน์โหลด::
    •    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ::ดาวน์โหลด::
 
 
 
 
 
bgmanu
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน